Skip to main content

Florida Sea Cucumber Holothuria floridana

Classification

Holothuria [genus] (9)
floridana [species]

Classification

Holothuria [genus] (9)
floridana [species]

Names

English name Florida Sea Cucumber
Valid name Holothuria floridana (Pourtalès, 1851)
Synonym sensu lato Ludwigothuria floridana (Pourtáles, 1851)

Classification