Skip to main content

Odostomia laevigata

Classification

Odostomia [genus] (1)
laevigata [species]

Classification

Odostomia [genus] (1)
laevigata [species]

Presence

Recorded on
  • Curaçao
  • Sint Eustatius
  • Presence status
  • Indigenous (1) - Curaçao
  • Indigenous (1) - Sint Eustatius
  • Notes on presence status Species reported not yet confirmed on Sint Eustatius, but reported as cf. Odostomia laevigata (Van Leeuwen 2020).

    Publications