Skip to main content

Wild Tantan Desmanthus virgatus

Classification

Mimosoideae [subfamily]
Desmanthus [genus] (4)
virgatus [species]

Classification

Mimosoideae [subfamily]
Desmanthus [genus] (4)
virgatus [species]

Names

English name Wild Tantan
Papiamento name Manka Mansebu (Bonaire)
Papiamento name Montaña (Curaçao)
Valid name Desmanthus virgatus (L.) Willd.
Synonym Desmanthus depressus Humb. Bonpl. ex Willd.
Basionym Mimosa virgata L.

Classification